Kitart az élelmiszerárak emelkedése nemzetközi szinten

Felhasználási feltételek:

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a NapiÜzlet Hírportál Kft. (cím: 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 3.; a továbbiakban: Vállalkozás) által üzemeltetett NapiÜzlet (napiuzlet.com) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás) igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadod a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. Vállalkozásunk bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztat téged. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával elfogadod a feltételek módosítását.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja objektív, széleskörű és naprakész tájékoztatás nyújtása a világ eseményeiről - az Interneten fellelhető, hírekhez kapcsolódó olyan egyéb kiegészítő tartalmakat is beleértve, mint a hír megértését segítő információk, a hírrel kapcsolatos áruk és szolgáltatások, valamint a hír több forrásból történő ismertetése - témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén.

A NapiÜzlet Hírportál Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon szereplő tartalom pontosságát és teljességét.

A weboldalon megjelenő cikkek, adatok és információk csak és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok esetleges hiányosságaiért, hibáiért a NapiÜzlet Hírportál Kft. felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a NapiÜzlet bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató egy automatizmus segítségével a címeket és hírbevezetőket rövidítheti.

Vállalkozásunk fenntartja a jogot, hogy a NapiÜzlet bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Vállalkozásunk egy automatizmus segítségével a címeket és hírbevezetőket rövidítheti.Jogosulatlan felhasználás, továbbá a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak egyéb módon történő megsértése esetén a NapiÜzlet Hírportál Kft. haladéktalanul intézkedik a polgári- és büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazása iránt.

A NapiÜzlet Hírportál Kft. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, illetve költségekért, amelyek a weboldal használatából, működési zavarából, a honlapon szereplő információk jogosulatlan megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás a szerzői és szabadalmi jogi védelem alatt áll. A „NapiÜzlet.hu” (napiuzlet.com) koncepció, a „NapiÜzlet” logó, valamint a napiuzlet.com rendszert kiszolgáló vizualizációs és navigációs rendszer minden eleme (design, grafikai elemek, navigációs, vizualizációs technikák és megoldások) a vállalkozásunk kizárólagos tulajdonát képező, védett entitások és szerzői jogvédelem, valamint szabadalmi bejegyzés alatt állnak. Vállalkozásunk engedélye nélkül a fentiek sem részben, sem egészben nem felhasználhatók, másolhatók, terjeszthetők. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok vállalkozásunkat illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható vállalkozásunk előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a vállalkozásunk jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, vállalkozásunk jogosult hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá adatait és az Ön által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések az Önnel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Felelősségi kérdések

Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért vállalkozásunk semmilyen felelősséget nem vállal. Vállalkozásunk nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Szolgáltatás lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének vállalkozásunk által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. Vállalkozásunk, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A tartalomszolgáltatóktól átvett címek, hírek tartalmáért csak és kizárólag a hírforrás felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme a hírforrás szellemi tulajdonát képezi.

A NapiÜzlet Hírportál Kft. weboldalán szereplő cikkek és már tartalmak tartalmazhat olyan ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokon létrehozott, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalomért a NapiÜzlet Hírportál Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azokra befolyással nem rendelkezik. A NapiÜzlet Hírportál Kft. továbbá nem felel a kapcsolódó weboldalakra vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek betartásáért.

Tekintettel arra, hogy a híreknek a Szolgáltatáson belül történő elrendezése, sorrendje és elérhetővé tétele automatikusan, vállalkozásunk beavatkozása nélkül történik, a NapiÜzlet oldalán megjelenő hírek, beleértve azok címét és teljes tartalmát, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a vállalkozásunk véleményét.

A Szolgáltatás használatáért, vagy a magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, illetve egyéb következményért – kizárólag Ön tartozik felelősséggel.

A weboldalon megjelenített információk nem minősülnek közhitelesnek, adó-, jogi- vagy egyéb tanácsadásnak, azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak.

A megjelentetett információk alapján hozott üzleti vagy más stratégiai döntésekből eredő károkért az NapiÜzlet Hírportál Kft. nem vállal felelősséget.

Amennyiben magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság vállalkozásunkkal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, köteles vagy minden a vállalkozásunk által megkövetelt intézkedést megtenni és a vállalkozásunknak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a vállalkozásunkat bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a vállalkozásunk a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, vállalkozásunk birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

Egyéb rendelkezések

Személyes adatai kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.