GBP403.76
EUR359.30
USD295.99
CHF333.55
AUD229.21
DKK48.30
JPY2.85
CAD233.23
NOK34.81
SEK35.49
CZK13.75
PLN79.02
HRK47.56
RON73.73
TRY40.01
Kitart az élelmiszerárak emelkedése nemzetközi szinten
Meredeken megugrottak az élelmiszerárak
Hogyan lehetne megelőzni a vízhiányt a mezőgazdaságban?

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A www.napiuzlet.com weboldalra történő belépéssel – előzetes regisztrációtól, egyéb nyilvántartásba vételeltől függetlenül-, mint ráutaló magatartással a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A www.napiuzlet.com domainen lévő tartalom NapiÜzlet Hírportál Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A NapiÜzlet Hírportál Kft. fenntart minden, a weboldalra vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jogot, különösen, de nem kizárólagosan a weboldal részének vagy egészének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése saját anyagként való feltüntetése.

A NapiÜzlet Hírportál Kft. weboldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll azokból bármely részt kivágni, a kivágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, terjeszteni, egyéb módon, különösen de nem kizárólagosan gazdasági célra felhasználni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A NapiÜzlet Hírportál Kft... követelheti a jogsértés abbahagyását, a további jogsértéstől való eltiltást, megfelelő elégtétel adását és kártérítésre való kötelezést.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosíthatja az eredeti tartalmat,
  2. a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A napiuzlet.com domainnév, valamint a napiüzlet név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a NapiÜzlet Hírportál Kft.. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a NapiÜzlet Hírportál Kft.
(székhely: 1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 3./

2. A kezelt adatok köre

2.1 A weboldalra történő látogatással rögzítésre kerül a látogatás időpontja, a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Az üzemeltető ezen adatokat kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja és nem kezeli őket eltérő, különösen a felhasználó személyes azonosítására alkalmas, módon. A szolgáltatás igénybe vételével a látogatók számítógépén cookie kerül elhelyezésre, melyről a felhasználó nem kerül értesítésre.

2.2 A felhasználó jogosult a weboldalon történő regisztrációra, illetve a FACEBOOK oldalon már előzetesen a felhasználó által elvégzett regisztráció felhasználásával való regisztrációval való belépésre. A weboldalon való regisztráció során a felhasználó köteles megadni a következő adatait: teljes neve, felhasználó neve, e-mail címe, jelszava.

A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy a NapiÜzlet Hírportál Kft. a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, ha jelszava illetéktelen személy tudomására jutott és régi jelszavának törlését kéri. A jelszó módosítását a felhasználó bármikor kérheti.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjára, az IP címre, valamint a böngésző és operációs rendszer adataira vonatkozó információk és adatok informatikai okból és célból kerülnek rögzítésre.

A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a felhasználó azonosítása, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat az üzemeltető korlátlan ideig kezeli azzal, hogy a felhasználó maga bármikor töröltetheti a rendszerből. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás, vagy a weboldal megszűnik, vagy ha a felhasználót kitiltja az üzemeltető a felhasználási feltételek megszegése esetén.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén. Az adattörlés módja, hogy az Impresszum menüpont alatt megjelenő e-mail címen keresztül kéri a felhasználó adatai törlését. Az adatok törlésére az igény beérkezésétől számított 24 órán belül sor kerül.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az adatfeldolgozó védett, saját szerverein tárolja.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot a weboldal Elérhetőség menüpontjában elhelyezett bejelentő felület segítségével. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi weboldalán.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.